Termeni și Condiții

Obiectivul organizatorilor este ca, în cadrul programelor noastre, participanții să înveţe lucruri noi, să adune experienţe şi să se distreze, dar toate acestea în condiţii de siguranţă. Astfel, organizatorii asigură desfășurarea activităților și a programelor cu responsabilitate și se obligă să facă tot posibilul pentru evitarea riscurilor asociate acestora, astfel încât dumneavoastră sau copiii dumneavoastră să beneficiați de o experienţă cât mai plăcută.

Dat fiind specificul programelor organizate de noi, vă solicităm să vă informați cât mai corect asupra a ceea ce implică activităţile propuse, care sunt factorii de risc ce pot apărea, să completaţi cu atenţie Formularul de înscriere şi să ne informaţi în cadrul rubricii “menţiuni speciale” de orice afecţiuni sau necesităţi speciale ale participantului.

De asemenea, vă informăm asupra câtorva reguli de organizare ce vor trebui respectate cu stricteţe pe toată durata activităţii sau a programului, acestea având ca scop evitarea unor accidente nedorite:

 • Respectarea cu stricteţe a indicaţiilor oferite de către instructori, ghizi sau organizatori.
 • Respectarea programului şi a orelor de odihnă.
 • Sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri.
 • Este interzisă părăsirea locaţiei sau a atelierului fără permisiunea organizatorilor.

În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorii nu îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele care derivă din nerespectarea acestor reguli.

În aceste condiţii, mă angajez că, la începerea activităţii sau a programului, participantul va avea asupra lui adeverinţa medicală (completată şi parafată de medic, atestând capacitatea de a participa la activităţile propuse). Totodată autorizez organizatorii/medicul de a lua, în caz de extremă urgență, toate măsurile (tratamente medicale, spitalizări, intervenţii) care sunt necesare, în funcție de starea copilului. Cu excepția situațiilor de extremă urgență, voi fi informat și mi se va solicita acordul pentru astfel de intervenții/ tratament etc.

În cazul în care participantul deteriorează bunurile unei terțe persoane vor fi notificați aparținătorii și se va încerca punerea în contact a aparținătorilor cu persoana păgubită pentru recuperarea prejudiciului.

Organizatorii nu sunt responsabili de sumele de bani pe care participanții îi au asupra lor.

În vederea participării la activitățile organizate de Clubul PHI SRL și Asociația Academia 1,61 (sub denumirea comercială Academia 1,61), în funcție de situația epidemiologică, poate fi necesar ca fiecare persoană să aibă: certificatul verde și/sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore.

Accept că organizatorii pot modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în funcţie de schimbările obiective survenite. Modificările vor fi comunicate participanților prin intermediul adresei de e-mail menționate în formularul de înscriere, urmând ca aceștia să își exprime acordul în termen de 3 zile. În situația în care participanții nu vor răspunde în termen de 3 zile, atunci se va considera că au acceptat modificarea.

Sunt de acord că organizatorii nu pot fi responsabili pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/tabără/expediţie.

Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediţie şi în situaţia nerespectării regulilor de organizare, participarea să fie întreruptă, fără rambursarea oricărei sume de bani pentru perioada rămasă.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile și programele educaționale ale organizatorului este disponibilă online și pe suport durabil în cadrul acestui document la secțiunea GDPR.

În scopul informării privitor la programele și acțiunile viitoare ale Clubului PHI srl și ale Asociației ACADEMIA 1,61 (sub denumirea comercială Academia 1,61) sunt de acord să fiu contactat/ă în vederea transmiterii de buletine informative, promoții și programe, prin intermediul următoarelor: e-mail, sms, telefon. Opțiunea de eliminare a datelor de contact și a datelor personale poate fi accesată și aplicată conform condițiilor GDPR precizate mai jos.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prezentul document de termeni și condiții se consideră ca fiind acceptat, având valoare de contract, prin plata avansului și bifarea căsuței de acceptare a termenilor și condițiilor de pe platforma EuPlătesc sau prin completarea și semnarea Fișei de Înscriere.

Termenii și condițiile sunt puse la dispoziția participanților prin afișarea pe site-ul organizatorului (www.academia161.ro), putând fi accesate la adresa https://academia161.ro/termeni-si-conditii-academia161/, și sunt comunicate participanților prin intermediul adresei de e-mail menționate în formularul de înscriere, ulterior completării acestui formular și achitării avansului.

În ipoteza actualizării Termenilor și Condițiilor, după înscrierea participanților la un eveniment, versiunea modificată a documentului va fi publicată pe site-ul organizatorului, iar participanții vor fi notificați cu privire la modificări prin e-mail, având posibilitatea de a își exprima sau nu acordul cu privire la acestea.

OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Obiectul termenilor și condițiilor îl reprezintă prestarea de către organizator a unor programe de educație nonformală, așa cum sunt prezentate în descrierea evenimentului, pe pagina web www.academia161.ro.

Organizatorul este: Clubul Phi SRL, cu sediul în Str. Matei Basarab, nr. 93, sector 3, Bucuresti, având datele de identificare: CUI 39674390, J40/10810/2018 din data 27.07.2018, email: contact@academia161.ro, telefon: 0728.664.633 și/sau Asociația ACADEMIA 1,61, cu sediul în Str. Matei Basarab, nr. 93, sector 3, Bucuresti, având datele de identificare: CUI 33039449, email: contact@academia161.ro, telefon: 0728.664.633.

DURATA

Termenii și Condițiile se aplică pe o perioadă determinată, începând cu data completării formularului de înscriere online și până la finalizarea evenimentului pentru care participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul sau reprezentantul legal al acestuia) a optat.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa sau contribuția de participare este precizată în descrierea fiecărui eveniment și se va plăti online cu cardul prin platforma EuPlătesc sau prin transfer bancar, în contul desemnat de organizator, în termenul stabilit în descrierea evenimentului.

Dacă nu este expres precizat în alt mod pe pagina de prezentare a evenimentului, taxa sau contribuția de participare va fi plătită astfel:

– 500 de lei avans, în momentul înscrierii pe platforma EuPlătesc, iar locul este rezervat.

– Restul taxei sau a contribuției aferentă programului (așa cum este afișat pe site, în documentele trimise ca suport durabil și/sau în platforma operatorului de plăți) va fi achitat cu cel târziu trei săptămâni înaintea începerii evenimentului.

RENUNȚAREA LA PARTICIPARE / ANULAREA EVENIMENTELOR

Evenimentele vor fi organizate cu un număr minim de 10 participanți.

În cazul în care participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul sau reprezentantul legal al acestuia) renunță, indiferent de motiv, la evenimentul la care s-a înscris, el datorează organizatorului penalități după cum urmează:

 • avansul plătit pentru confirmarea participării la eveniment, indiferent de momentul la care se face renunțarea la participare, dar nu cu mai puțin de 21 de zile calendaristice înaintea începerii evenimentului. Pentru evenimentele unde se menționează plata integrală, termenul de taxă sau contribuție de participare are înțelesul de avans.
 • 50% din taxa sau contribuția de participare, dacă renunțarea la participare se face într-un interval cuprins între  21 și 7 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului.
 • 70 % din taxa de participare, dacă renunțarea la participare se face într-un interval cuprins între  7 și 3 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului.
 • 100% din taxa de participare dacă renunțarea la participare se face într-un interval mai mic de 3 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului. Participantul trebuie să trimită în scris cererea de renunțare la participarea la eveniment, prin email la contact@academia161.ro. În caz contrar, cererea de renunțare la participare nu este luată în considerare.

În cazul în care nu se întrunește numărul minim de participanți, organizatorul va rambursa participantului integral suma plătită de către acesta pentru evenimentul respectiv.

În cazul în care, fără a exista evenimente de caz fortuit sau forță majoră, din decizia organizatorului evenimentul planificat nu mai are loc, organizatorul va rambursa integral suma plătită de participanți pentru evenimentul respectiv și va oferi acestora penalități în același cuantum ca cele datorate în cazul renunțării participantului, sub forma de voucher valoric la alte tabere sau evenimente.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul se obligă:

 • să organizeze evenimentul și să asigure serviciile menționate în prezentare;
 • să ofere materialele corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specifice;
 • să explice tuturor participanților implicați în program regulile de conduită;

OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI

Participantul se obligă:

 • să plătească taxa sau contribuția de participare convenită, respectând intervalele de timp și termenele stipulate în prezentarea evenimentului;
 • să respecte orele de începere și încheiere a evenimentului, precum și întregul program;
 • să adopte și să respecte regulile de conduită menționate mai jos;

REGULI DE CONDUITĂ

În exercitarea activităților din cadrul evenimentelor organizatorului, este necesară respectarea cu strictețe a următoarelor reguli de conduită:

 • respectarea indicațiilor precise ale instructorilor în cadrul activităților;
 • utilizarea tuturor materialelor de protecție (căști de protecție pentru schi, alpinism, bicicletă, hamuri de alpinism, mănuși, etc.);
 • în cazul în care indicațiile primite de la instructori nu sunt clare sau nu au fost bine înțelese, participantul trebuie să ceară instructorilor lămuriri suplimentare;
 • respectarea programului şi în special a orelor de odihnă.
 • sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri.
 • este interzisă părăsirea locaţiei de desfășurare a activităților, a taberei sau a atelierului de activități fără permisiunea organizatorului.
 • în cazul în care participantul pierde sau deteriorează parțial sau total bunuri care i-au fost puse la dispoziție de către organizator sau de către parteneri (cum ar fi, dar fără a se limita la: echipamente, materiale de lucru, locul de cazare, mijlocul de transport, închirieri diverse etc.), costul înlocuirii acestora va fi suportat integral de către participant sau tutorii legali.
 • distribuirea oricăror elemente din cadrul programului, de informații cu caracter personal, de imagini ale participanților sau organizatorului, fără acordul scris al organizatorului, nu este permisă.
 • violența fizică sau verbală nu este acceptată.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorul nu îşi va asuma responsabilitatea pentru consecinţele apărute.

De asemenea, organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, deteriorarea sau dispariția bunurilor personale (inclusiv banii), dacă acestea nu au fost supravegheate de către participant.

FORȚA MAJORĂ

Organizatorul nu răspunde de neexecutarea totală sau la termen sau executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau de caz fortuit, așa cum sunt acestea definite de art. 1351 din C. civ.

În acest sens, anularea unui eveniment ca urmare a deciziilor sau recomandărilor ferme ale autorităților statului sau în alte situații neimputabile organizatorului (incluzând, dar fără a se limita la: situații meteo nefavorabile extreme, stare de urgență, epidemii, etc.), riscul contractului se împarte în mod egal între participant și organizator, în sensul că sumele plătite cu titlu de avans (50% din taxa de participare) nu se returnează.

NOTIFICĂRI

Orice notificare sau comunicare dintre organizator și participanți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa electronică de contact prevăzută pe pagina de web a Asociației (contact@academia161.ro), respectiv la adresa menționată de către participant în formularul sau în Fișa de Înscriere.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele de identificare ale organizatorului evenimentului: Clubul Phi SRL , cu sediul în Str. Matei Basarab, nr. 93, sector 3, București, având datele de identificare: CUI 39674390, email: contact@academia161.ro, telefon: 0728.664.633, Asociația ACADEMIA 1,61, cu sediul în Str. Matei Basarab, nr. 93, sector 3, Bucuresti, având datele de identificare: CUI 33039449, email: contact@academia161.ro, telefon: 0728.664.633.

Am luat cele mai bune măsuri pentru ca datele dumneavoastră personale să fie în deplină siguranță, în conformitate cu Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDRP), în vigoare din 25.05.2018.

Organizatorul poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai după ce dumneavoastră acordați un consimțământ voluntar și explicit exprimat prin bifarea căsuței de acceptare a prezentelor termene și condiții, aflată pe formularul completat de pe pagina de web a organizatorului, din cadrul platformei EuPlătesc, sau/și prin completarea și semnarea Fișei de Înscriere.

Scopul colectării datelor este atât contractual, cât și de informare asupra programelor desfășurate, de transmitere de informații promoționale, precum și pentru comunicarea de detalii organizatorice.

Datele personale sunt în primul rând necesare pentru a oferi valoare contractuală Fișei de Înscriere și pentru a asigura legitimitatea participării dumneavoastră sau a membrului familiei dumneavoastră alături de noi la evenimentele sau activitățile menționate.

Datele de contact vor fi apoi folosite pentru a comunica toate informațiile organizatorice și logistice care țin de buna desfășurare a evenimentelor (SMS, telefon, email).

Nu în ultimul rând, dorim să vă ținem la curent cu informații periodice legate de programele și activitățile desfășurate, cu promoții pe care le avem fie singuri sau împreună cu partenerii noștri, precum și cu evenimente special destinate pe categorii de vârste sau interese.

Datele privind starea de sănătate nu fac obiectul niciunei prelucrări, nu sunt stocate în baze de date, sunt necesare doar pentru a lua act de starea de sănătate a participantului și a putea acționa în consecință în cadrul evenimentului.

În cazul în care în anumite situații sunt necesare pentru deplasare și alte documente decât fisa de înscriere (incluzând dar fără a se limita la procuri, copii CI, copii Pașapoarte, Asigurări de sănătate sau călătorie) documentele respective vor fi furnizate și stocate doar în legătură cu evenimentul respectiv.

Informațiile înregistrate sunt destinate doar utilizării de către operator şi sunt comunicate numai membrilor organizatorului. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte persoane sau entități fără acordul dumneavoastră scris în acest sens.

Datele sunt stocate în scopul informării dumneavoastră asupra programelor desfășurate pe perioadă nedeterminată, dumneavoastră putând solicita oricând actualizarea sau ștergerea datelor printr-un email la contact@academia161.ro.

UTILIZAREA IMAGINILOR, A MATERIALELOR FOTO ȘI VIDEO

Organizatorul are dreptul de a realiza materiale foto/video cu participanții implicați în activitățile evenimentelor organizate de acesta și de a folosi materialele foto sau video, cu mine sau cu copilul meu, înregistrate de către persoanele implicate în diferitele activităţi, acestea putând fi folosite şi publicate de către organizator, pe canalele de comunicare utilizate de acesta.

Beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra acestor materiale, putând opta pentru a face o solicitare scrisă organizatorului de a nu publica sau utiliza imaginile cu participantul înscris, colectate în cadrul evenimentului. Puteți trimite această solicitare pe adresa de email contact@academia161.ro.

DREPTUL DE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa oricând cu o cerere scrisă, prin email, la adresa contact@academia161.ro.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a le corecta și actualiza.