Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin achitarea avansului sau prin completarea Fișei de înscriere la activități, participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul și reprezentantul legal al acestuia) acceptă Termenii și Condițiile acestor activități, indiferent dacă a fost semnat sau nu un act scris.

Termenii și Condițiile sunt permanent puse la dispoziția participanților prin posibilitatea de accesare a prezentului document la adresa https://academia161.ro/termeni-si-conditii-academia161/, pe pagina de Web: www.academia161.ro și în cadrul fișelor de înscriere.

OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Obiectul termenilor și condițiilor îl reprezintă prestarea de către organizatori a unor programe de educație nonformală, așa cum sunt prezentate în descrierea evenimentului, pe pagina de Web www.academia161.ro.

Organizatorii sunt

 • Asociația Academia 1,61 cu datele de identificare: CIF 33039449, email contact@academia161.ro , telefon 0726785073, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr 36064, în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal și
 • Clubul Phi SRL , cu sediul în Str. Matei Basarab, nr. 93, sector 3, Bucuresti, având datele de identificare: CUI 39674390, email: contact@academia161.ro, telefon: 0726 78 50 73

DURATA

Termenii și Condițiile se aplică pe o perioadă determinată, începând cu data plății avansului  sau a completării Fișei de înscriere și se încheie odată cu finalizarea evenimentului pentru care participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul sau reprezentantul legal al acestuia) a optat.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare este precizată în descrierea fiecărui eveniment și se va plăti în numerar sau prin ordin de plată în contul desemnat de organizatori, în termenul stabilit în descrierea evenimentului.

Dacă nu este expres precizat în alt mod, taxa de participare va fi plătită astfel:

– 50% avans în cinci zile lucrătoare de la primirea comunicării de plata iar locul este rezervat doar pe perioada de valabilitate a comunicării de plata. În cazul neachitării în termen a avansului, locurile se vor mai putea rezerva doar în limita disponibilității;

– 50% cu cel târziu o săptămână înaintea evenimentului.

RENUNȚAREA LA PARTICIPARE / ANULAREA EVENIMENTELOR

În cazul în care participantul (plătitorul, beneficiarul evenimentului, minorul sau reprezentantul legal al acestuia)   renunță, indiferent de motiv, la evenimentul la care s-a înscris, el datorează organizatorilor penalități după cum urmează:

 • avansul plătit pentru confirmarea participării la eveniment, indiferent de momentul la care se face renunțarea la participare dar nu cu mai puțin de 7 zile calendaristice înaintea începerii evenimentului. Pentru evenimentele unde se menționează plata integrală, termenul de taxă de participare are înțelesul de avans.
 • 70 % din taxa de participare, dacă renunțarea la participare se face într-un interval cuprins între  7 și 3 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului.
 • 100% din taxa de participare dacă renunțarea la participare se face într-un interval mai mic de 3 zile calendaristice înainte de data începerii evenimentului.

Participantul trebuie să trimită în scris cererea de renunțare la participarea la eveniment, prin email la contact@academia161.ro. În caz contrar, cererea de renunțare la participare nu este luată în considerare.

În cazul în care nu se întrunește numărul minim de participanți sau, din decizia organizatorilor evenimentul planificat nu mai are loc, organizatorii vor rambursa participantului integral suma plătită de acesta pentru evenimentul respectiv.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

Organizatorii se obligă:

 • Să organizeze evenimentul  și să asigure serviciile menționate în prezentare;
 • să ofere materialele corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specifice;
 • să explice tuturor participanților implicați în program regulile de conduită.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI

Participantul se obliga să:

 • plătească taxa de participare convenită respectând intervalele de timp și termenele stipulate mai sus;
 • prezinte Fișa de înscriere completată, înainte de începerea evenimentului;
 • respecte orele de începere și încheiere a evenimentului, precum și întreg programul;
 • adopte și să respecte regulile de conduită de mai jos.

REGULI DE CONDUITĂ

În exercitarea activităților din cadrul evenimentelor organizatorilor, este necesară respectarea cu strictețe a următoarelor reguli de conduită:

 • Respectarea indicațiilor precise ale instructorilor în cadrul activităților;
 • Utilizarea tuturor materialelor de protecție (căști de protecție pentru schi, alpinism, bicicletă, hamuri de alpinism, mănusi, etc…,);
 • În cazul în care indicațiile primite de la instructori nu sunt clare sau nu au fost bine înțelese, participantul trebuie să ceară instructorilor lămuriri suplimentare;
 • Respectarea programului şi în special a orelor de odihnă.
 • Sunt strict interzise fumatul, consumul de alcool sau droguri.
 • Este interzisă părăsirea locaţiei de desfășurare a activităților, a taberei sau a atelierului de activități fără permisiunea organizatorilor.
 • În cazul în care participantul pierde sau deteriorează parțial sau total bunuri care i-au fost puse la dispoziție de către organizatori sau de către parteneri (cum ar fi dar fără a se limita la: echipamente, materiale de lucru, locul de cazare, mijlocul de transport, de închirieri diverse etc.), costul înlocuirii acestora va fi suportat integral de către participant.
 • Distribuirea oricăror elemente din cadrul programului, de informații cu caracter personal, de imagini ale participanților sau organizatorilor, fără acordul scris al organizatorilor, nu este permisă.
 • Violența fizică sau verbală nu este acceptată.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În cazul nerespectării acestor reguli, organizatorii nu îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele apărute.

De asemenea, organizatorii nu sunt responsabili pentru pierderea, deteriorarea sau dispariția bunurilor personale (inclusiv banii) dacă acestea nu au fost supravegheate de către participant.

FORȚA MAJORĂ

Organizatorii  nu răspund de neexecutarea totală sau la termen sau executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care le revin, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau de caz fortuit, așa cum sunt acestea definite de art. 1351 C. civ.

În acest sens, anularea unui eveniment ca urmare a deciziilor sau recomandărilor ferme ale autorităților statului sau în alte situații neimputabile organizatorilor (incluzând, dar fără a se limita la: situații meteo nefavorabile extreme, stare de urgență, epidemii), riscul contractului se împarte în mod egal între participant și client, în sensul că sumele plătite cu titlu de avans (50% din taxa de participare) nu se returnează.

NOTIFICĂRI

Orice notificare sau comunicare dintre organizatori și participanți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa electronică de contact prevazută pe pagina de Web a asociației, respectiv la adresa menționată de participant în formularul sau în fișa de înscriere.

Participanții își dau acordul ca imaginile foto sau video, luate de către organizatori  să fie utilizate și publicate de către aceștia pe toate canalele de care dispun.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele de identificare ale organizatorilor evenimentului

– Asociația Academia 1,61 cu datele de identificare: CIF 33039449, email contact@academia161.ro , telefon 0726785073, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr 36064, în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal și

– Clubul Phi SRL , cu sediul în Str. Matei Basarab, nr. 93, sector 3, Bucuresti, având datele de identificare: CUI 39674390, email: contact@academia161.ro, telefon: 0726 78 50 73

Am luat cele mai bune măsuri pentru ca datele dumneavoastră personale să fie în deplina siguranță, în conformitate cu Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDRP), în vigoare din 25.05.2018.

Organizatorii pot colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai după ce dumneavoastră ne acordați un consimțământ voluntar și explicit exprimat prin bifarea căsuței din cadrul Fișei de înscriere sau, în cazul înscrierii direct pe site prin bifarea căsuței de accept din formularul de înscriere la newsletter.

Scopul colectării datelor este atât contractual, cât și de informare asupra programelor desfășurate, de transmitere de informații promoționale, precum și pentru comunicarea de detalii organizatorice.

Datele personale sunt în primul rând necesare pentru a da valoare contractuală Fișei de înscriere și pentru a asigura legitimitatea participării dumneavoastră sau a membrului familiei dumneavoastră alături de noi la evenimentele sau activitățile menționate.

Datele de contact vor fi apoi folosite pentru a comunica toate informațiile organizatorice și logistice care țin de buna desfășurare a evenimentelor. (SMS, telefon, email).

Nu în ultimul rând, dorim să vă ținem la curent cu informații periodice legate de programele și activitățile desfășurate, cu promoții pe care le avem singuri sau împreună cu partenerii noștri, precum și cu evenimente special destinate pe categorii de vârste sau interese.

Datele privind starea de sănătate nu fac obiectul niciunei prelucrări, nu sunt stocate în baze de date, sunt necesare doar pentru a lua act de starea de sănătate a participantului și a putea acționa în consecință în cadrul evenimentului.

În cazul în care în anumite situații sunt necesare pentru deplasare și alte documente decât fisa de înscriere (incluzând dar fără a se limita la procuri, copii CI, copii Pașapoarte, Asigurări de sănătate sau călătorie) documentele respective vor fi furnizate și stocate doar în legătură cu evenimentul respectiv.

Informațiile înregistrate sunt destinate doar utilizării de către operator şi sunt comunicate numai membrilor organizatorilor. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte persoane sau entități fără acordul dumneavoastră scris în acest sens.

Datele sunt stocate în scopul informării dumneavoastră asupra programelor desfășurate pe perioadă nedeterminată, dumneavoastră putând solicita oricând updatarea sau ștergerea datelor printr-un email la contact@academia161.ro.

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa oricând cu o cerere scrisă, prin email, la adresa contact@academia161.ro.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.